HCV Database
HCV sequence database
 To our users Please note that the HCV database site is no longer funded. We try to keep the database updated and the tools running, but unfortunately, we cannot guarantee we can provide help for using this site. Data won't be manually curated either.


Common Sequence Formats

Below are examples of some of the alignment formats our web interfaces recognize. In each example, two or more sequences are displayed in the given format. To convert the format of your sequence, we provide a Format Converter tool.

IMPORTANT! Do not convert your sequence files to a ".doc" file or open them in any word processing program. Sequence formats can be corrupted by cryptic changes introduced by word-processing programs and thus cause failures of sequence analysis tools.

 

Clustal W:

CPZANT ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
U455  ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA

CPZANT AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
U455  GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT

CPZANT TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
U455  TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT

CPZANT CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
U455  TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC

CPZANT CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
U455  TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

 

FastA:

>CPZANT
ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
>U455
ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA
GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT
TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT
TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC
TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

 

GCG:

cf:CPZANT Length: 250 Thu Apr 28 16:08:49 MDT 2011 Check: 751 ..
 1 ATGGGAGCGG GGGCGTCTGT TTTGAGGGGA GAGAAGCTAG ATACATGGGA
 51 AAGTATCAGG CTTCGGCCCG GTGGCAAGAA AAAGTACATG ATAAAACATC
101 TGGTTTGGGC AAGATCGGAG CTGCAGCGTT TTGCGCTCAG CTCCTCCCTT
151 CTAGAAACAT CAGAAGGTTG TGAAAAGGCT ATCCATCAAT TGAGCCCTTC
201 CATAGAAATA AGATCCCCTG AAATAATATC TTTGTTTAAC ACCATTTGTG
251 

 

GDE:

{
name "CPZANT"
sequence "
ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
"
}
{
name "U455"
sequence "
ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA
GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT
TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT
TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC
TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG
"
}

 

GDEFlat:

#CPZANT
ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG

#U455
ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA
GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT
TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT
TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC
TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

 

IG (IntelliGenetics):

;
CPZANT
ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
;
U455
ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA
GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT
TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT
TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC
TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

 

Mase:

;
CPZANT
ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG

;
U455
ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA
GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT
TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT
TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC
TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

 

Mega (Interleaved):

#MEGA
TITLE: Interleaved sequence data

#CPZANT ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
#U455  ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA

#CPZANT AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
#U455  GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT

#CPZANT TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
#U455  TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT

#CPZANT CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
#U455  TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC

#CPZANT CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
#U455  TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

 

Mega (Sequential):

#MEGA
TITLE: Noninterleaved sequence data

#CPZANT
ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG

#U455
ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA
GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT
TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT
TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC
TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

 

MSF:

      1                          50
CPZANT   ATGGGAGCGG GGGCGTCTGT TTTGAGGGGA GAGAAGCTAG ATACATGGGA
U455    ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG AAAAAATTAG ATTCATGGGA
BZ126B   ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG GGAAAATTAG ATGCTTGGGA
IBNG    ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGTGGG GGAAAATTAG ATGCATGGGA
VI59    ATAGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGAG GGAAAATTAG ATGCATAGGA
VI310    ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG GGAAAATTAG ATAAGTGGGA
SF2     ATGGGTGCGA GAGCGTCGGT ATTAAGCGGG GGAGAATTAG ATAAATGGGA
BZ167    ATGGGTGCGA GAGCGTCGGT ATTAAGCGGG GGAGAATTAG ATAGGTGGGA
PH153    ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG GGGAAATTAG ATAGATGGGA
PH136    ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG GGAGAATTAG ACAGATGGGA
TB132    ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG GGACAATTAG ATAGATGGAA

 

Nexus (interleaved):

#NEXUS

begin taxa;
dimensions ntax=2;
taxlabels
CPZANT
U455
;
end;

begin characters;
dimensions nchar=250;
format interleave datatype=DNA gap=-;
matrix
CPZANT ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
U455  ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA

CPZANT AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
U455  GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT

CPZANT TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
U455  TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT

CPZANT CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
U455  TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC

CPZANT CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
U455  TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

;
end;

 

Nexus (Sequential):

#NEXUS

begin taxa;
dimensions ntax=2;
taxlabels
CPZANT
U455
;
end;

begin characters;
dimensions nchar=250;
format datatype=dna gap=-;
matrix
CPZANT ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGAAAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATCTGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTTCTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTCCATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
U455  ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGAGAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATTTAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTTTTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGCTCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG
;
end;

 

PHYLIP (Interleaved):

2 250 iCPZANT  ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA 
U455   ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA 

     AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC 
     GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT 

     TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT 
     TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT 

     CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC 
     TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC 

     CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG 
     TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG 

 

PHYLIP (Sequential):

2 247 s

CPZANT  ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTT

U455   ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA
GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT
TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT
TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC
TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAG

 

PIR:

>DL;CPZANT
CPZANT
ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
*
>DL;U455
U455
ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA
GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT
TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT
TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC
TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG
*

 

Pretty Print:

CPZANT ATGGGAGCGG GGGCGTCTGT TTTGAGGGGA GAGAAGCTAG ATACATGGGA 50
 U455 ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG AAAAAATTAG ATTCATGGGA

CPZANT AAGTATCAGG CTTCGGCCCG GTGGCAAGAA AAAGTACATG ATAAAACATC 100
 U455 GAAAATTCGG TTAAGGCCAG GGGGAAACAA AAAATATAGA CTGAAACATT

CPZANT TGGTTTGGGC AAGATCGGAG CTGCAGCGTT TTGCGCTCAG CTCCTCCCTT 150
 U455 TAGTATGGGC AAGCAGGGAG CTGGAAAAAT TCACACTTAA CCCTGGCCTT

CPZANT CTAGAAACAT CAGAAGGTTG TGAAAAGGCT ATCCATCAAT TGAGCCCTTC 200
 U455 TTAGAAACAG CAGAAGGATG TCAGCAAATA CTGGGACAAT TACAACCAGC

CPZANT CATAGAAATA AGATCCCCTG AAATAATATC TTTGTTTAAC ACCATTTGTG 250
 U455 TCTCCAGACA GGAACAGAAG AACTTAGATC ATTATATAAT ACAGTAGCAG

 

Raw: One(!) sequence per line.

ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGAAAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATCTGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTTCTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTCCATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGAGAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATTTAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTTTTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGCTCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

 

RSF:

!!RICH_SEQUENCE 1.0
..
{
name CPZANT
sequence
ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG

}
{
name U455
sequence
ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA
GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT
TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT
TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC
TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

}

 

SLX:

CPZANT ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
U455  ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA

CPZANT AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
U455  GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT

CPZANT TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
U455  TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT

CPZANT CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
U455  TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC

CPZANT CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
U455  TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

 

Stockholm:

# STOCKHOLM 1.0

CPZANT ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGA
U455  ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGA

CPZANT AAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGATAAAACATC
U455  GAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACTGAAACATT

CPZANT TGGTTTGGGCAAGATCGGAGCTGCAGCGTTTTGCGCTCAGCTCCTCCCTT
U455  TAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTGGAAAAATTCACACTTAACCCTGGCCTT

CPZANT CTAGAAACATCAGAAGGTTGTGAAAAGGCTATCCATCAATTGAGCCCTTC
U455  TTAGAAACAGCAGAAGGATGTCAGCAAATACTGGGACAATTACAACCAGC

CPZANT CATAGAAATAAGATCCCCTGAAATAATATCTTTGTTTAACACCATTTGTG
U455  TCTCCAGACAGGAACAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAG

//

 

Table:

CPZANT	ATGGGAGCGGGGGCGTCTGTTTTGAGGGGAGAGAAGCTAGATACATGGGAAAGTATCAGGCTTCGGCCCGGTGGCAAGAAAAAGTACATGAT
U455	ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGGAAAAAATTAGATTCATGGGAGAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAACAAAAAATATAGACT

 

 
Questions or comments? Contact us at seq-info@lanl.gov